Αντώνης Αλεβιζόπουλος - Ζωγραφικη - Painting


Περιγραφη Εργου
----------------------------------

Υπαρξιακος Κυκλος

Ακριλικα 0,85 Χ 1,00
Τιμη 7000

Ο νόμος των πέντε στοιχείων στην Κινεζική αποδίδεται σαν ''η Θεωρία των πέντε Κινήσεων''(wou-Hsing,ή νό- μος των ''Αναλογιών''). Η θεωρία των πέντε Κινήσεων, σε συνάρτηση με το νόμο του Yinn και του Yang και σε συσχετισμό με το νόμο των τεσσάρων Εποχών,εκφράζει με απόλυτο τρόπο την αναλογική σκέψη της Κίνας. Επίσης μας δίνει την δυνατότητα να συλλάβουμε διανοητικά την έννοια του αρμονικού αυτορυθμιζόμενου ενιαίου,κυκλικού καιν αδιάκοπου Εναδικού Σύμπαντος.